Kort om korpset

Lade skoles musikkorps ble dannet i 1954, og har drevet kontinuerlig siden da, med Lade skole som naturlig samlingspunkt. Korpset består i dag av hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps, og alle gruppene øver på Lade skole tirsdager med den fabelaktige dirigenten vår. Aspirantkorpset og juniorkorpset har øvingstid i SFO-tiden, mens hovedkorpset har øving mellom 18 og 20. ​
Alle korpsmedlemmene blir meldt inn i Trondheim kommunale musikkskole og har øvinger med kulturskolelærer på instrumentet sitt en gang i uken. Kulturskoleøvingene foregår enten på Lade skole eller i kulturskolens lokaler i byen, og i enkelte tilfeller på andre skoler i nærheten.
Aspirantkorps
Aspirantkorpset (AK) er det første korpset barna spiller i. Her er det fokus på å få god lyd i instrumentet, spille med hverandre og lære noter. Barna er vanligvis med i aspirantkorpset i ett år.

Juniorkorps 
Etter ett år i aspirantkorpset flytter ungene opp i juniorkorpset (JK). I juniorkorpset får ungene utviklet musikaliteten sin, lærer mer om noter, og forbereder seg for spilling i hovedkorpset. Juniorene har gjerne egne nummer på konserter og andre arrangementer. 

Hovedkorps 
Hovedkorpset (HK) består i dag av cirka 30 musikanter i alderen 10-19 år, i ulike instrumentgrupper. Korpset har et stort repertoar, som også inkluderer egne komposisjoner.

Aktiviteter

Korpset er aller mest synlig i mai. 1. mai og 17. mai marsjerer vi i de fine, nye uniformene, og marsjeringen på Lade er stor stas for oss og for lokalmiljøet. 1. mai har vi under normale forhold samling med medbragt mat på skolen etter marsjering, og 17. mai-arrangementet på skolen er det korpset som står for. 
Størsteparten av aktiviteten vår foregår likevel utenom mai, og korpset har et svært allsidig repertoar, som spenner fra klassiske verker til popmusikk, og også egne komposisjoner.
På høsten har vi vanligvis to arrangementer: En høstkonsert og en julekonsert. Hele korpset er engasjert i dette. I forkant av konsertene har vi gjerne korte helgeseminarer med ekstra instruktører og øving i mindre grupper. Samlingene har også innlagte sosiale pauser, noe som pleier å være populært både blant eldre og yngre musikanter. På disse seminarene har vi med ekstra instruktører, og musikantene øver i mindre grupper. 
På våren har vi egen vårkonsert, og vi har også tradisjon for å delta i Trøndersk Mesterskap.
I forbindelse med konsertene i vårsemesteret har vi kortere helgeseminarer.

Men hva gjør foreldrene?

Den aller viktigste jobben foresatte gjør, er å hjelpe ungene til å få spilleglede gjennom å vise interesse for instrumentet, spillingen og musikken, og legge til rette for og oppmuntre til øving hjemme. Det er ikke nødvendig å ha musikkbakgrunn eller å kunne noter selv - dette lærer barna på musikkskolen og på korpsøvingene.

Det musikalske ansvaret i korpset har de innleide dirigentene, men det er foresatte som driver korpset. Styret og komiteene består av foresatte, og ved konserter og samlinger er det også behov for innsats fra foresatte, enten i form av bakst til salg eller til vakter. På 17. mai er absolutt alle i korpset involvert, store og små.
Foresatte i hovedkorpset har 1-2 vakter pr semester, under øvingene på tirsdager. 

Hva koster det å være med?

Foresatte må dekke kulturskoleavgift og kontingent til korpset. Musikantene får leie instrument fra korpset for en årlig leie på kr 500, og uniformen lånes mot et engangsdepositum på kr 500.
  • Korpset: Kontingent kr 800 pr semester (1 600 kr/år); Instrumentleie kr 250 pr semester (500 kr/år) 
  • Kulturskole: Kontingent 2 190 kr pr semester (4 380 kr/år)  
Både kulturskolen og korpset har 50% rabatt i kontingenten for søsken (Kulturskolen: Fra 1.plass for barn nr 3).
Man kan få friplass i Kulturskolen når foreldrenes alminnelig inntekt er under 400 000 kr. Korpset følger Kulturskolens regler. Se Kulturskolens hjemmeside for mer info.

Drift av korpset

Korpset drives av et valgt styre med en styreleder, og har årsmøte for alle medlemmene i februar hvert år. Styret har ansvar for daglig drift og leier inn dirigenter til alle korpsene. Den daglige driften dekker også søknader til ulike fond, planlegging av aktiviteter, arbeid med rekruttering og annet. En stor del av aktiviteten drives gjennom ulike komiteer der foreldre deltar.
  • Turkomiteen planlegger den årlige turen til korpsstevne, som vanligvis foregår første helga etter skolen slutter i juni. 
  • Arrangementskomiteen står for planlegging og gjennomføring av konserter og samlinger i Trondheim. 
  • 17. mai-komiteen står for planlegging av 17. mai-arrangementet på Lade skole. Absolutt alle korpsforesatte har en vakt på 17. mai-arrangementet, som er en svært viktig inntektskilde for korpset. 
  • Uniformskomiteen holder oversikt over og deler ut uniformer.

Korpset har i tillegg også egen materialforvalter (ansvar for instrumenter) og noteforvalter (ansvar for partitur og notearkiv).
Hvis du har spørsmål, ideer eller ønsker å bidra til korpset, ta kontakt med leder eller bruk epostadressene nedenfor. Spørsmål om øvinger, noter og instrumenter sendes til dirigent. Spørsmål om uniformer sendes til uniform. Andre henvendelser kan sendes til styret.
Styret
styret@ladeskolekorps.no
Dirigenter
dirigent@ladeskolekorps.no

Uniformskomité
uniform@ladeskolekorps.no

​Arrangementskomité
arrangement@ladeskolekorps.no

Turkomité
turkomite@ladeskolekorps.no

​17. maikomité
17mai@ladeskolekorps.no
Søk
Driftes av Styreportalen AS